اختلاط دقیق پوکه معدنی برای تولید بلوک سیمانی

اختلاط دقیق پوکه معدنی برای تولید بلوک سیمانی

پوکه معدنی یک منبع طبیعی حاصل از کوه آتشفشانی است نام دیگر آن پومیس است. پوکه معدنی محصول کوه آتشفشانی است که خود دارای انواع مختلفی است. نوعی پوکه معدنی که بین همه افراد شناخته شده است می توان به سنگ پا اشاره نمود. امروزه در صنعت ساختمان سازی و برخی صنایع دیگر، پوکه معدنی کاربرد فراوانی دارد. برای […]

ادامه مطلب