">

العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

تاریخچه بلوک زن و جدول زن | پارسیان ماشین سازان تبریز
تاریخچه جدول زن پارسیان ماشین سازان تبریز
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

تاریخچه بلوک زن و جدول زن

 

تاریخچه جدول زن پارسیان ماشین سازان تبریز

قبل از اختراع دستگاه های بلوک زن و جدول زن؛ بتن در قالب هایی ریخته می شد. قالب های بتنی به صورت دستی از بتن پر می شد سپس این قالبها با نیروی دست فشرده می شد. در پایان قطعات بتنی را از قالب جدا می کردند.

تولید قطعات بتنی به روش سنتی دارای معایب بسیاری است. از معایب آن کیفیت نامطلوب محصولات بتنی به دلیل نیروی فشاری کم در جریان متراکم کردن بتن است. از معایب دیگر آن طرح اختلاط غیر فنی به دلیل نبودن دستگاه های موازنه و میکسر است. ترک خوردن بتن به دلایل مختلف از معایب دیگر آن است. قالب های بتنی علاوه بر بی کیفیت بودن بدنه، سریعاً در اثر شرایط جوی از بین می رفت. در روش سنتی شکل دهی به بتن بسیار ساده بود و تولید اشکال مختلف بتن ناممکن بود.

با پیشرفت تجهیزات الکترونیکی، هیدرولیکی  و پنوماتیک تحولی بزرگ در صنعت ساختمانی بوجود آمد. از جمله این تحولات ورود دستگاه های بلوک زن و جدول زن به صنعت ماشین سازی است. اولین دستگاه های بلوک زن تک کاره، دستی و با ظرفیت تولید کم ساخته شدند. جدول زن نیز به به همین ترتیب تک کاره، دستی و با ظرفیت تولید کم تولید شد. دستگاه های اولیه بلوک زن و جدول زن تنها قادر به تولید مدل های ساده ای از بلوک و جدول بودند.

با گذشت زمان دستگاه بلوک زن و دستگاه جدول زن پیشرفت کرده اند و از حالت دستی به نیمه اتوماتیک و اتوماتیک ارتقاء یافتند.  علاوه بر آن امروزه دستگاه های بلوک زن و جدول زن چندکاره هستند و قابلیت تولید بلوک، جدول، سنگفرش دارند. قابلیت چندکاره بودن دستگاه به راحتی با تعویض قالب صورت می گیرد.

دستگاه های امروزی جدول زن، بلوک زن و سنگفرش زن به صورت دستگاه واحد، عملیات تولید را به صورت تمام اتوماتیک انجام می دهند. انواع طرح ها و مدل های بلوک، جدول و سنگفرش و فلاورباکس تنها با خرید یک دستگاه ثابت بلوک زن تولید می شود.

طرح اختلاط دقیق توسط سیستم توزین (بچینگ) و با برنامه ریزی دقیق و مطابق شرایط جوی انجام می گیرد. کیفیت قطعات بتنی تولید شده بسیار عالی است.