از انتخاب شما متشکریم  ایمیل شما برای پارسیان ماشین سازان تبریز ارسال شد. همکاران ما در اسرع وقت  با شما تماس خواهند گرفت.