الواتور چیست؟

الواتور چیست؟

الواتور یکی از تجهیزات موجود در خط تولید بلوک زنی است، که به صورت آسانسور عمل کرده و قطعات بتنی تولید شده (انواع جدول، انواع بلوک، انواع فلاورباکس و انواع سنگفرش) را به صورت طبقات منفصل به حالت عمودی تا ۲۰ دقیقه ردیف بندی می‌کند.

الواتور متشکل از نبشی‌های L شکل و زنجیره‌های شاخک دار و سیستم های الکتروگیربکس فوق العاده قوی بوده که نیروی بسیار زیادی تولید می کند تا توان طبقات کردن محصولات بتنی (جدول، بلوک، فلاورباکس و سنگفرش) تا توناژ ۱۱ تن را در خود جای می‌دهد.

بعد از طبقات کردن قطعات تولیدی در ردیف‌های جدا از هم سیستم الواتور آلارمی از بابت آماده به حمل بودن قطعات طبقه بندی شده به سیستم فینگر کار می‌دهد تا قطعات به اتاق بخار جهت به عمل آوری از طریق فینگر کار انتقال داده شود. در واقع الواتور جزئی از خط تولید است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.