">

العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

مقایسه دستگاه ثابت تولید بلوک جدول با دستگاه بلوک زنی و جدول زنی تخم گذار | پارسیان ماشین سازان تبریز
مقایسه دستگاه ثابت تولید بلوک جدول با دستگاه بلوک زنی و جدول زنی تخم گذار
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

مقایسه دستگاه ثابت تولید بلوک جدول با دستگاه بلوک زنی و جدول زنی تخم گذار

مقایسه دستگاه ثابت تولید بلوک جدول با دستگاه بلوک زنی و جدول زنی تخم گذار

نیاز بازار مهمترین عامل در تعیین نوع دستگاه است. اگر درخواست شرکتی از تولید قطعات بتنی علاوه بر بلوک، جدول ایستاده، جدول خوابیده رنگی، فلاورباکس، کفپوش پیاده رو و کفپوش ترافیکی (خیابانی) مدنظر باشد؛ صرفاً می بایست از دستگاه های ثابت چندکاره تولید بلوک-جدول-سنگفرش بهره جست ولی اگر خواست بازار صرفاً انواع بلوک، انواع جدول ایستاده و فلاورباکس باشد در اینصورت دستگاه متحرک (دستگاه بلوک زن و جدول زن تخم گذار) پیشنهاد می شود.

کارخانه تولید بلوک یا کارگاه بلوک زنی:

در حالت کلی سیستم های ثابت محدودیتی در تولید اشکال مختلف بتنی ندارند ولی سیستم های متحرک با توجه به خودرو بودنشان امکان تولید کفپوش را ندارند. سیستم های ثابت به صورت خط تولید کارخانه بوده ولی سیستم های متحرک بیشتر جنبه کارگاه تولید قطعات بتنی را دارند که برای سیستم هایی که به صورت پروژه ای عملیاتی می شوند کارساز خواهند بود.