«فرصت‌های شغلی برای شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز»

ما در پارسیان ماشین سازان تبریز، از تمامی افراد واجد شرایط در حوزه‌های اداری و تولید دعوت به عمل می‌آوریم؛ تا در کنار هم، پیشرفت روز افزونی را رقم بزنیم.