حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مرداد -۱۴۰۱

حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مرداد -۱۴۰۱

https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2022/08/Tehran-International-Industry-and-Construction.mp4 حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران مرداد - ۱۴۰۱
ادامه مطلب
حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مشهد خرداد – ۱۴۰۱

حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مشهد خرداد – ۱۴۰۱

https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2022/06/Mashhad.mp4   حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مشهد خرداد - ۱۴۰۱
ادامه مطلب