الواتور چیست؟

الواتور چیست؟

14 اکتبر 2019
الواتور سیستمی است که به صورت آسانسور عمل کرده با این تفاوت که قطعات بتنی تولید شده (انواع جدول، انو...
ادامه مطلب
0