">

العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

دستگاه کفپوش چین | پارسیان ماشین سازان تبریز
دستگاه کفپوش چین
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

دستگاه کفپوش چین

کفپوش چین :
سیستم فوق با قابلیت چیدمان و شکل دهی به قطعات چیده شده به صورت کاملاماشینی این اصل را به اثبات میرساند که بحث به کارگیری نیروی انسانی و همچنین زمانبندی چیدمان کفپوش را تا ۹۰% کاهش داده و این مهم موجبات کاهش هزینه دستمزد و زمان وهمچنین دقت زیاد در چیدمان قطعات کفپوش و یکنواختی محوطه چیدمان شده میشود .

دستگاه کفپوش چین

دستگاه اجرای کفپوشدستگاه اجرای کفپوش

چیدن اتوماتیک سنگفرش