حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مرداد -۱۴۰۱

حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مرداد -۱۴۰۱

https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2022/08/Tehran-International-Industry-and-Construction.mp4 حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران مرداد - ۱۴۰۱
بیشتر بخوانید
حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مشهد خرداد – ۱۴۰۱

حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مشهد خرداد – ۱۴۰۱

https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2022/06/Mashhad.mp4   حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مشهد خرداد - ۱۴۰۱
بیشتر بخوانید
بارگیری سیستم فول اتوماسیون تولید دیوارهای پیش ساخته از شرکت آرادسان ترکیه به مقصد مشتری

بارگیری سیستم فول اتوماسیون تولید دیوارهای پیش ساخته از شرکت آرادسان ترکیه به مقصد مشتری

https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2022/04/دستگاه-دیوار-پیش-ساخته.mp4           بارگیری سیستم فول اتوماسیون تولید دیوارهای پیش ساخته از شرکت آرادسان ترکیه (زیر مجموعه پارسیان ماشین سازان تبریز) به مقصد مشتری
بیشتر بخوانید
حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان  مشهد آبان – ۱۴۰۰

حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مشهد آبان – ۱۴۰۰

https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2021/11/نمایشگاه-مشهد-1400.mp4     حضور شرکت پارسیان ماشین سازان در بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت و ساختمان مشهد آبان - ۱۴۰۰
بیشتر بخوانید
حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در هفدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان اردبیل مهر- ۱۴۰۰

حضور شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در هفدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان اردبیل مهر- ۱۴۰۰

https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2021/10/نمایشگاه-اردبیل-روز-چهارم.mp4 https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2021/10/نمایشگاه-اردبیل-روز-دوم.mp4 https://www.parsianmachine.com/wp-content/uploads/2021/10/نمایشگاه-اردبیل-روز-اول.mp4   حضور شرکت پارسیان ماشین سازان در هفدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان اردبیل ۱۴۰۰
بیشتر بخوانید