">

العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

ترانزیت ماشین آلات پارسیان ماشین سازان تبریز به کشور ارمنستان | پارسیان ماشین سازان تبریز
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

افتتاح دفتر مشهد پارسیان ماشین سازان تبریز

 

افتتاح دفتر مشهد پارسیان ماشین سازان تبریز

 

آدرس : مشهد ، بلوار شهید قرنی ، چهارراه مجد ، ساختمان فروردین ، بخش اداری ، طبقه پنجم ، واحد ۵۰۸   

تلفن تماس :  ۰۹۱۵۳۵۰۰۹۱۴