حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تبریز  –  تیر ۹۹

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تبریز – تیر ۹۹

پارسیان ماشین سازان تبریز

پارسیان ماشین سازان تبریز

پارسیان ماشین سازان تبریز

 

پارسیان ماشین سازان تبریز

 

پارسیان ماشین سازان تبریز

 

پارسیان ماشین سازان تبریز

پارسیان ماشین سازان تبریز

پارسیان ماشین سازان تبریز

پارسیان ماشین سازان تبریز

 

پارسیان ماشین سازان تبریز

 

پارسیان ماشین سازان تبریز

 

حضور پارسیان ماشین سازان تبریز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز – تیر ماه ۹۹

 

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تبریز با حضور شما همراهان همیشگی برگزار گردید و شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز از دوستانی که در این امر مارا یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را دارد.