دستگاه سنگفرش باید قابلیت تولید سنگفرش دو رنگ را داشته باشد. سنگفرش تک رنگ امروزه چندان کاربردی ندارد. به منظور دو رنگ بودن محصولات؛ دستگاه سنگفرش باید دو پاکته باشد. در دستگاه بلوک زن دو پاکته می توان جدول دو رنگ  و سنگفرش دو رنگ تولید نمود. در اینصورت لایه ای رنگی بر روی محصولات بتنی قرار می گیرد که این لایه  رنگ از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر از محصولات تمام رنگی می باشد.