اصول بتن ریزی در هوای سرد

اصول بتن ریزی در هوای سرد

شرایط بتن ریزی در هوای سرد و برفی

زمستان در راه است .اقدامات احتیاطی برای بتن ریزی در آب و هوای سرد

شرایط آب و هوایی (گرما و سرما شدید, شرایط آب و هوایی بادی , تغییرات رطوبتی ) به طور قابل توجهی روی کیفیت سیمان اثر میگذارد .در آب و هوای سرد باید اطمینان حاصل کنیم که تمام جوانب منفی دمای پایین با توجه به رعایت اقدامات احتیاطی لازم کاهش یابد.در این مقاله چند گام مهم که شما را برای رسیدن به کیفیت مورد نظر مطمئن می سازد را ارایه میدهیم.
درجه هوایی که برای بتن ,سرد محسوب میشود:
۱- یک دوره زمانی که برای بیش از ۳ روز متوالی متوسط دمای هوا زیر ۴٫۵ درجه سانتی گراد است .
۲- دمای هوا زیر ۱۰ درجه سانتی گراد بیشتر از ۱۲ ساعت در طول شبانه روز ثابت بماند .
۳- وقتی دمای هوا زیر۵ درجه سانتی گراد است .
۴- وقتی احتمال افت دما زیر ۵ درجه سانتی گراد در ۲۴ ساعت آینده بتن ریزی پایدار باشد.

بتن ریزی در هوای سرد
چرا دمای سرد اهمیت دارد:
هیدراتسیون سیمان یک واکنش شیمیایی است.دمای بسیار پایین و همچنین انجماد می تواند واکنش ها را به طور قابل توجهی کند کند بنابراین به محکم شدن سیمان تاثیر می گذارد.در واقع دمای یخبندان در ۲۴ ساعت اول (یا هنگامی که بتن هنوز در حالت پلاستیکی است) می تواند قدرت را بیش از ۵۰% کاهش دهد.حداقل مقاومت قبل از قراردادن بتن در هوای سرد ۵۰۰ psi است.

احتیاط لازم برای بتن ریزی در آب و هوای سرد
۱- حذف یخ و برف از سطح کار
۲- آماده سازی بتن با دمای بین ۱۰-۲۵ درجه سانتی گراد
۳- اجتناب از مصرف کلسیم کلراید و یا نمک ضد انجماد
۴- دمای قالب بستگی به ضخامت قالب دارد.
ضخامت کمتر از ۱٫۵ میلیمتری ,درجه مناسب ۱۰ درجه سانتی گراد
ضخامت بیشتر از ۱٫۵ میلیمتری ,درجه مناسب ۵ درجه سانتی گراد

۵- استفاده نکردن از مواد رطوبتی برای جلوگیری از رسیدن به نقطه انجماد
۶- درجه شیب سطح بتن و محیط نباید بیش از آنچه در استاندارد مشخص شده است باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.