">

العربیة   России   Türkçe   ENGLISH   PERSIAN  

حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان کراچی-پاکستان 2018 | پارسیان ماشین سازان تبریز
نوشته شده توسط پارسیان ماشین

حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان کراچی-پاکستان ۲۰۱۸

شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز در نمایشگاه صنعت ساختمان کراچی-پاکستان ۲۰۱۸ از ۲۴ لغایت ۲۶ آذرماه حضور داشته است.